MEDICAL PRO
phone
MUDr. Zuzana Butvinová
Všeobecný lekár pre dospelých
phone+421 918 622 665
emailzuzana.butvin@gmail.com
alt
Ponúkame:
  • vstupný audit
  • vypracovanie kategorizácie prác a záznamu o posúdení rizika
  • vypracovanie vzoru lekárskej preventívnej prehliadky
  • vstupné a periodické lekárske prehliadky pre posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na výkon práce / pracovnej pozície
  • vypracovanie úrazových poplachových smerníc
  • vypracovanie traumatologického plánu
  • poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou
  • dohľad nad pracovnými podmienkami
  • výkon rôznych školení podľa požiadaviek zákazníkov (VZV, Práce vo výškach, atď..)
  • vyhovieme všetkým špeciálnym požiadavkám klientov
Opýtajte sa nás
OPÝTAJTE SA NÁS
Meno
E-mail
Vaša otázka
Leave this empty:
Nastala chyba pri validácií údajov.
ODOSLAŤ